Hizmetler

Bireysel Psikoterapi

Danışan ve terapistin birebir olarak görüştüğü, başvurulan sorun üzerine çeşitli yöntemlerle çalıştıkları 50 dk süren seanslardır. Danışan ve terapistin belirleyeceği sıklıklarda yapılan görüşmelerde çözüm odaklı bir yaklaşım kullanılmaktadır.

Psikolojik Testler

Çocuk ve gençlerle çalışırken gerek duyulduğunda çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Özellikle okul çağı sorunları, dikkat ve davranış problemleri söz konusu olduğunda okullarla iş birliği içerisinde ölçme araçlarına başvurulmaktadır.

Eğitim ve Seminerler

Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda farklı alanlarda eğitimler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra mesleki gelişimi destekleyen psikoeğitimsel kurslar ve atölyeler yapılmaktadır.

Grup Terapisi

Belirli bir konu üzerinde çalışmak üzere bir araya gelen 8-10 kişiden oluşan terapilerdir. Genelde 12 hafta sürmekte olup grubun isteğine bağlı olarak süreç uzatılabilmektedir. Grup terapisinde bireyler aynı sorunu yaşayan bir çok kişiyle bir arada bulunmaktan oldukça fayda görmektedir.

Özel Eğitim / Ev Eğitimleri

Detaylı ölçme ve değerlendirme sonucunda desteğe ihtiyacı olan danışanlar için özel eğitim programı çıkarılmakta ve istekleri doğrultusunda program evlerinde uygulanmaktadır. Ev eğitimleri genellikle öğrenme sorunlarında öğrencileri desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.