Sera Mizrahi İpeker

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümündeki lisans eğitiminin ardından Doğuş Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamış ve “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır. Yüksek lisans süresince iç stajını Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde, farklı yaş gruplarından danışanlarla Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerini kullanarak yapmıştır. Bu süreçte farklı uzmanlar tarafından yoğun süpervizyon almıştır.

 

Lisans eğitimi süresince disleksi/öğrenme güçlüğü alanında yürütülen bir projede görev almış, bunun yanı sıra Robert Kolej ve Açı Okulları anaokulunda staj yapmış, çeşitli yaz kamplarında danışman görevi alarak çocuklarla bireysel olarak çalışma ve gözlem yapma olanağı bulmuştur. Ardından, 3 sene boyunca Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) bünyesinde, çocuk gelişimi alanında yapılan araştırma ve projelere destek vermiştir.

 

Psikoloji alanındaki çalışmalarına PSY Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde başlamış, burada özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla çalışmış ve asistanlık görevini yürütmüştür. Ardından, Özel Açı İlköğretim Okulu’nda psikolojik danışman olarak çalışarak, 8-9 yaş grubundaki çocukların bilişsel, duygusal ve gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda ebeveynlere ve öğrencilere danışmanlık vermiştir. Lisans üstü eğitimi sırasında Prof.Dr.Tarık Yılmaz’ın yanında çalışarak 6-12 yaş aralığındaki çocuklarla bireysel görüşme ve değerlendirme sürecini yürütmüştür. 2014-2018 yılları arasında 012 Gelişim Destek Merkezi bünyesinde 4-12 yaş arası çocuklarla psikolojik danışmanlık ve destek görüşmelerini sürdürmüştür.

 

Uzman Klinik Psikolog Sera Mizrahi İpeker, WISC-R Zeka Testi  ,MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) , TAT (Tematik Algı Test)  , Bender-Gestalt Testi , Bir İnsan Çiz  , Bir Aile Çiz  ,Beier Cümle Tamamlama Testi , House-Tree-Person, Denver Gelişim Tarama Testi, Ankara Gelişim Testi Envanteri (AGTE) ve SIATT Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Tarama Testi eğitimlerini tamamlamıştır.

Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve EMDR alanlarında eğitim alan Uzman Klinik Psikolog Sera Mizrahi İpeker İz Psikoloji ve Yol Birey Aile Danışmanlık ekiplerinde dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü, kaygı bozuklukları ve duygu-durum bozuklukları yaşayan çocuk ve gençlerle çalışmakta ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli değerlendirme çalışmaları yaparak eğitim programları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans öğrencilerine ders vermektedir.