Çalışma Alanları

Boşanma

Davranış Sorunları

Ergenlik dönemi ruhsal sorunları

Kardeş Kıskançlığı

Obsesif Kompülsif Bozukluk

(takıntılar ve tekrarlar)

Öğrenme Güçlüğü

Performans Kaygısı

Sosyal Fobi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Depresyon

Fobiler

Kaygı Bozuklukları

Öfke Kontrol Sorunları

Panik Bozukluk

Sınav Kaygısı

Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Yas